Aan het parelpad

Natuurhistorisch Volkenkundig Museum Oudenbosch

Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum kent diverse afdelingen met verschillende collecties.
De oorsprong van de collecties ligt halverwege de 19e eeuw nadat in 1840 de Broeders van de H. Aloysius van Gonzaga - kortweg de broeders van Saint Louis – hun onderwijsinstituut in Oudenbosch waren begonnen.
De ‘hoofdattractie’ is de bijna duizend opgezette dieren op de eerste verdieping. Veel dieren zijn ingepast in hun natuurlijke omgeving. Ook is er een omvangrijke collectie vlinders. De afdeling archeologie is voortgekomen uit de interesses van broeder Christofoor, die al in de jaren ’50 van de vorige eeuw archeologische vondsten verzamelde in Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast is er een geologische afdeling met stenen en mineralen, er is een zaal met Afrikaanse kunst en gebruiksvoorwerpen die zijn meegebracht door de missionarissen (Witte paters) in de 19e en 20e eeuw.
Het museum heeft sinds eind 2004 het predicaat 'Geregistreerd Museum'. Met deze hoge onderscheiding mag het Oudenbossche museum zich rekenen tot de officiële musea van Nederland.
De collecties op het gebied van levende natuur, archeologie, geologie en uiteraard volkenkunde bieden een schat aan bezienswaardigheden en wetenswaardigheden. Voldoende om geruime tijd in het museum door te brengen. Laat u verrassen door de gevarieerde collecties welke zijn geëxposeerd in een sfeer van vroeger.

Het museum is geopend:
- Elke woensdag, zaterdag en zondag van 13.30- 16.30 uur (van oktober t/m april gesloten op zaterdag)
- Voor groepen op afspraak, ook op andere dagen (zend een e-mail naar: groepsbezoek@ nvmoudenbosch.nl)
En toegankelijk voor mindervaliden.

Toegangsprijs:
- Volwassenen € 4,50 per persoon
- Kinderen (van 6 tot 12 jr) betalen € 2,50 (er is voor hen een speurtocht beschikbaar)
- Kinderen jonger dan 6 jr hebben gratis toegang, evenals donateurs en CJP-houders
- Groepen van 15 of meer betalende personen ontvangen 20% korting (geldt niet voor kinderfeestjes en men dient van te voren te reserveren!)

Meer informatie is te vinden op:
Website: www.nvmoudenbosch.nl
Facebook: NVM Oudenbosch
Twitter: @NVMOudenbosch

 

Het Nederlands Zouavenmuseum

Het Nederlands Zouavenmuseum heeft zijn ontstaan te danken aan broeder Christofoor van Langen. Hij behoorde tot de congregatie van St. Louis te Oudenbosch en was daar vele jaren als geschiedenisleraar aan de opleiding voor onderwijzers (de kweekschool) verbonden.
Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar de historie van de pauselijk zouaven. Hij verzamelde documenten en voorwerpen die betrekking hadden op deze groep. Zijn collectie groeide steeds verder uit en in 1947 werd in de voormalige kweekschool een museum geopend. Na het overlijden van broeder Christofoor in 1968 werd de verzameling in bruikleen gegeven aan de gemeente Oudenbosch.
Voor de definitieve huisvesting stelde deze het uit 1776 daterende voormalige raadhuis ter beschikking. Daar werd het museum op 1 mei 1975 heropend. In 1995 werd het museum ondergebracht in een stichting.
http://www.zouavenmuseum.nl/

 

Botanische tuin Arboretum Oudenbosch

De oudste boom van botanische tuin Arboretum Oudenbosch is waarschijnlijk de Treurbeuk, Fagus sylvatica 'Pendula'. Die zou omstreeks 1835 geplant zijn als herinnering aan de vestiging van de Latijnse School aan de Markt in het pand pal tegenover de basiliek. Het eigendom van de school met kloostertuin ging al snel over naar Bisdom Breda dat hier een kleinseminarie stichtte. In 1877 kochten de paters Jezuïeten de school. Weer later kwam het bezit in handen van de congregatie van de Heilige Familie. Die verkocht tuin en opstallen in 1964 op haar beurt aan de broeders van Saint-Louis, die al vanaf halverwege de 19de eeuw een internaat met tuin in het westen van dit gebied bezaten.

In december 1983 verkochten de Broeders van Saint-Louis het terrein, waar de tuin zich bevindt, aan de gemeente. Vanaf 1987 is de Stichting Arboretum Oudenbosch belast met het ontwikkelen en onderhouden van de botanische tuin.
De ingang van de tuin is gevestigd in een rijksmonument. Het is in 1890 door Nico Molenaar gebouwd als bakkerij voor de Jezuïeten. Later is het door de broeders van Saint-Louis gebruikt als hobbyruimte. Vandaar dat het gebouw toen de naam ‘Paleis voor Volksvlijt’ kreeg. Achter het toegangsgebouw ligt de voormalige kloostertuin.

Openingstijden:
1 April tot en met 31 oktober iedere zon- en feestdag van 12.00 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Toegangsprijs: 3 Euro. Kinderen t/m 12 jaar en begunstigers hebben gratis toegang.
Voor meer informatie en of het boeken van een rondleiding of foto-shoot, zie onze website http://www.arboretumoudenbosch.nl/

 

Basiliek H.H.Agatha en Barbara

In het Noord-Brabantse Oudenbosch vindt u een grote koepelkerk, waar velen zich over verwonderen. De verwondering is vanwege de grootte van de kerk en vanwege de Romeins aandoende vorm. Het is pastoor Willem Hellemons die in de zestiger jaren van de negentiende eeuw deze merkwaardige kerk heeft laten verwezenlijken. In 1865 is men met de kerk begonnen, met als belangrijkste adviseur, de beroemdste architect uit die tijd: Pierre Cuijpers. De kerk is gebouwd naar voorbeeld van de St. Pieter in Rome en in 1880 geconsacreerd door Mgr. Van Beek, de derde bisschop van Breda.

Openingstijden:
Van Pasen tot 1 oktober: dagelijks 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur.
Van 1 oktober tot Pasen: dagelijks 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur.
Meer informatie op de website: https://www.basiliekoudenbosch.com/

 

Kapel van de Broeders van Saint Louis

In het hart van Oudenbosch staat de Grote Kapel van het voormalige jongensinternaat Instituut Saint Louis. Dit internaat werd geleid door de Congregatie van de Broeders van de Heilige Aloysius Gonzaga; beter bekend als de Broeders van Saint Louis. De Kapel dateert van 1865 en is ontworpen door Th. Florschutz, tekenleraar aan het instituut, en Josephus Boosten, een Broeder.

De kapel doet -net als de Basiliek- denken aan de Sint Pieter in Rome. Dat is niet zo verwonderlijk, want de eerste schetsen waren van pastoor Hellemons. Hij had in Rome gestudeerd en was daar onder de indruk geraakt van de Italiaanse bouwstijl. De bouw van de Kapel startte gelijktijdig met de bouw van de Basiliek, maar de Kapel kon al 1866 in gebruik worden genomen. De 30 meter hoge koepel is in 1889 gerealiseerd door C.J. van Swaay, een oud-leerling van het instituut. In de Kapel zijn prachtige versieringen en ornamenten te zien, zoals de bloem- en bladmotieven op het plafond en de beelden in de nissen. Het orgel is van de hand van Van Bijlaardt en dateert uit 1883. De overige internaatsgebouwen zijn in de loop der jaren verbouwd tot appartementen, verzorgingshuis en hotel. De Kapel, de voormalige internaatsgebouwen en de begraafplaats van de Broeders zijn aangewezen als Rijksmonument.

Vrijwilligers van de Stichting Gidsen van Saint Louis stellen de Kapel open voor publiek. Op verzoek verzorgen zij ook rondleidingen in de Kapel en langs de gebouwen van Saint Louis. Ook vinden hier regelmatig concerten plaats. Het bekendste is de jaarlijkse uitvoering van de Mattheus Passion in de week voor Pasen. Deze uitvoering wordt tot een van de mooiste in Nederland gerekend.

Kapel Broeders van Saint Louis
Saint Louisplein 50, Oudenbosch

Parkeren: parkeerplaats Achter 't Postkantoor

Gidsen van Saint Louis
De Gidsen van Saint Louis stellen de Kapel elke zondagmiddag tussen 13.30 en 16.30 open voor publiek. De toegang is gratis. Op afspraak verzorgen zij ook rondleidingen.
www.gidsenvansaintlouis.nl

Matthäus Passion
De Stichting Matthäus Passion Oudenbosch organiseert elk jaar, in de week voor Pasen, twee uitvoeringen van Bachs meesterwerk in de prachtige Kapel van de Broeders van Saint Louis.
www.matthausoudenbosch.nl
 

 

Sterrenwacht Tivoli

Sterrenwacht Tivoli wil een plek bieden waar bezoekers en donateurs de sterrenkunde actief kunnen beleven. De locatie Tivoli voldoet hierin op verschillende manieren. Het gebouw is geoptimaliseerd voor het uitoefenen van de sterrenkunde. Er is een koepel uitgerust met een sterrenkijker (Schmid/Cassegrain). Er is een prachtige horeca gelegenheid en een unieke bibliotheek waar lezingen worden gehouden.

Openingstijden: De Sterrenwacht is geopend op zondagen van 14:00 tot 17:00 en verder op afspraak op dinsdag en donderdag. Uiteraard ook 's avonds tot 24:00, dit wordt aangekondigd op onze site.
https://www.sterrenwachttivoli.nl/

 

Protestantse Gemeente te Oudenbosch

Aan de Fenkelstraat nr. 24 in Oudenbosch vindt u het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch C.A., gebouwd in 1819.
N.a.v. een koninklijk besluit uit 1809 van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon waarin stond dat de hervormden van Oudenbosch, Rucphen en Zegge over een eigen kerkgebouw moesten beschikken werd op 23 maart 1819 de eerste steen gelegd en vond op 17 oktober 1819 de opening plaats. De kerk is gerestaureerd in 1921,1972 en de laatste restauratie vond plaats in 1999.

In de kerk bevindt zich een prachtig Knipscheerorgel, dat in 1850 is geschonken door enkele gemeenteleden.
Door enkele gemeenteleden zijn enkele jaren geleden de ruim 80 jaar oude glas-in-loodramen prachtig gerestaureerd.

Op 14 november 2006 is het kerkgebouw verrijkt met een nieuw raam boven in de voorgevel.
Het is het eerste glas-in-lood raam in Nederland waarin het nieuwe logo van de Protestantse Kerk Nederland is verwerkt. Het is ontworpen door Henk Verschoor en met medewerking van de glazeniers gemaakt. Het bestaat uit 150 ruitjes in 7 kleuren.

Later is ook de nieuwe naam boven de deur onthuld: Protestantse Kerk
De pastorie dateert uit 1562 en de laatste restauratie is uit 1993/1994. Het gebouw doet dienst als woonhuis van de predikant en is de oudste bewoonde pastorie van Nederland.
Naast de pastorie, op nr. 28, bevindt zich een kerkelijk activiteitengebouw "De Pastorije" waarin gemeenteleden en niet gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en waarin tal van activiteiten plaats vinden.

De kerkdiensten vinden op zondag plaats, afwisselend om 9.00 of om 10.30 uur. (Zie de aankondigingen in het mededelingenkastje aan het hek of de website van de kerk www.pkn-oudenbosch.nl)

Het kerkgebouw is te bezichtigen op het volgende tijdstip:
Gedurende de periode van medio mei tot eind september elke zaterdagmiddag van 14:00 tot 16.00 uur.
Tijdens deze uren is een (deskundige) gastheer en/of gastvrouw aanwezig.

Gedurende de periode van oktober tot mei: uitsluitend op aanvraag.
Voor nadere informatie hierover, kunt u contact opnemen met:
Dhr. André Berends, tel. 0165-315941 / 06-49241465
E-mail: andrejanberends@outlook.com
of b.g.g.
Mw. Boukje van der Weijden, tel. 0165 - 318953
E-mail: b.vander.weijden@caiway.nl

Meer informatie over het kerkgebouw kunt u vinden op de website www.pkn-oudenbosch.nl (Communicatie & PR) of opvragen via e-mail info@pkn-oudenbosch.nl.